Lagändring tillåter terapeutisk kloning

Igår beslutade riksdagen om lagändringar som rör stamcellsforskning. Lagändringarna träder i kraft 1 april i år och innebär bland annat att så kallad terapeutisk kloning blir tillåten. Därmed blir Sverige ett av de liberalare länderna på det här området. Httills har man bara fått göra det i Belgien och Storbritannien.

Stamcellerna är en slags urceller som kan dela sig och bli olika sorters kroppsceller. De skulle kunna användas som reservdelar till kroppen i framtiden och särskilt gäller det den typ av stamceller som kan ge upphov till alla sorters celler. Genom att skapa nya kroppsceller av stamceller hoppas man kunna behandla sjukdomar som diabetes, hjärtproblem och hjärnskador, men det är långt kvar till dess att det blir verklighet.

Förändringarna innebär att de blir tillåtet att framställa befruktade ägg- enbart för forskning- ägg som man får stamceller från. Det blir också tillåtet med terapeutisk kloning eller somatisk kärnöverföring som det också kallas. Det innebär att man byter ut cellkärnan på ett obefruktat ägg till kärnan från en kroppscell. Fördelen med de stamceller man får ut då är att risken för avstötning minskar vid transplantation. Metoden är delvis den samma som kan användas för att klona människor, men det är uttryckligen förbjudet i lagen. De embryo som skapas får utvecklas i högst 14 dagar.

De svenskar som forskar på stamceller är positiva till lagändringen. Men än är det bara två forskargrupper i Sverige som har långt gångna planer på att börja med terepeutisk kloning. Outi Hovatta, professor i obstetrik och gynekologi på karolinska Institutet ingår i den ena:

- Får vi tillstånd så börjar vi testa. Vi är relativt färdiga och vet hur man gör det, säger hon.