Norrbotten bebott för 10 000 år sedan

Nydaterade arkeologiska fynd visar att landets norra delar varit bebodda betydligt längre än man tidigare kunnat visa. I Norrbotten har arkeologer åldersbestämt fynd från en boplats som visar att det levt folk här för 9900 år sen. Fynd från platsen visar att det torde handla om jägare och fiskare, som mer eller mindre måste följt den retirerande inlandsisen precis i hasorna. Boplatsen, som grävdes fram vid ett vägbygge mellan orterna Kangos och Hokanmaa i Pajala kommun, har varit känd i över tio år men inte grävts ut förrän förra året och först nu daterats.