Fransk dator ger framtidsbild av osunt leverne

Forskare vid labbet Accenture Technology utanför Nice i Frankrike har utvecklat ett system som i förväg kan ge en bild av hur dina mat- och träningsvanor skulle ändra ditt utseende om du fortsatte i samma stil i ett par år.

Själva ”spegeln” består av en TV-skärm som visar en nytagen bild av dig. En bild som sedan kan manipuleras och förändras med hjälp av information om dina levnadsvanor som samlas in via ett system av kameror och datorer uppsatta i din lägenhet.

l exempel hur du ofta du håller igång eller hur många timmar du sitter och pöser i TV-soffan. De upptäcker också om du öppnar kylskåpet och skickar då ut en signal som betyder att datorn vill att du ska knappa in vad det är och hur mycket du planerar att sätta i dig.

Informationen om dina levnadsvanor använder systemet sedan för att ta fram en levnadsprofil på dig och för att med hjälp av den förändra bilden på TV-skärmen och visa hur till exempel din kroppsform och din hud kommer att påverkas i det långa loppet, skriver tidskriften New Scientist.

Det framgår inte vem som skulle ha användning av systemet, hur mycket det skulle kosta, eller hur det skulle kunna ha koll på vad du gör utanför lägenheten.