Europa presenterar rymdplaner för framtiden

Under torsdagen besökte Europeiska rymdstyrelsen ESA:s forskningschef David Southwood Sverige för att avslöja Europas rymdplaner för de kommande 20 åren, och för att prata om hur svenska ingenjörer kan bidra till att nå ESA:s rymdmål för framtiden.

Utforskningen av världsrymden ställer höga krav på långsiktig teknisk planering och ESA vill med sitt ebsök nu ge svenska forskare en fingervisning om hur de ska bygga sina forskningslabb för att passa in i det europeiska rymdprogrammet.

Europa vill spänna musklerna
Under sitt besök sa David Southwood att han är övertygad om att svenska rymdforskare tillsammans med kolleger i övriga Europa kan nå långt. Nu siktar Europa på att på egen hand, utan USA:s medverkan, landa en farkost på Jupitermånen Europa. David Southwood medgav också att det sker med det avsiktliga målet att, tvärtemot vad många andra rymdstater kanske tror, visa att Europa kan genomföra en sådan här aktion på egen hand.

Jupitermåne och beboliga planeter
David Southwood avslöjade också att det är robotarna som ska utforska rymden de kommande 20 åren. Tidigare tal om att landa en människa på mars var det tyst om på mötet i torsdags. Istället riktar ESA nu blickarna bortom vårt solsystem, men planer på att skicka upp rymdteleskop med infraröda som ska spana mot andra solsystem än vårt. Med målet att hitta en planet som liknar vår egen, och som kanske kan svara på den eviga frågan om det finns liv på andra platser än jorden.