Svensk kritik mot WHO:s poliokampanj

WHO:s mål att helt utrota polion är för dyrköpt, tycker svenska smittskyddsinstitutets generaldirektör Ragnar Norrby som anser att världshälsoorganisation borde nöja sig med att försöka hålla nivån på de ungefär 1000 fall om året som man redan lyckats få ner sjukdomen till, och istället satsa resurser på att bekämpa mer angelägna sjukdomar.

Världshälsoorganisationen WHO rapporterad nyligen att man ännu en gång vill försöka bli av med de sista fallen av polio i världen - sjukdomen som kan orsaka förlamning och i värsta fall leda till döden.
De senaste femton åren har WHO - genom omfattande vaccinationskampanjer i samarbete med flera andra organisationer - lyckats få ner antalet nya poliofall i världen från 350 000 om året till bara något 1000-tal i ett fåtal länder. Men trots flera försök har just de sista fallen varit nästan omöjliga att komma åt.

Andra sjudomar mer angelägna
Nu riktar generaldirektören på svenska smittskyddsinstitutet Ragnar Norrby kritik mot WHO:s styvnackade försök att bli kvitt polion. Han anser att det gått prestige i kampanjen, och menar att WHO borde nöja sig med att hålla kvar polion på de låga nivåer man redan lyckats åstadkomma, istället för som nu ödsla enorma resurser på en total utrotningskampanj som Ragnar Norrby aldrig tror kommer att lyckas.
– Det finns ju så många andra sjukdomar i världen som är viktigare att angripa nu, Mässlingen är ju en sån sjukdom där vi måste se till att vaccineringskampanjerna utökas, och röda hund som ju orsakar så många fosterskador i den fattiga delen av världen, säger Ragnar Norrby, som tror det är bättre att satsa pengarna på sådana sjukdomar.

WHO håller inte med
Men Oliver Rosenbauer som arbetar för WHO:s polioutrotningskampanj i Genéve håller inte med. Han anser att erfarenheterna bara det senaste året visar att polio är en sjukdom som man inte kan hålla kvar på en viss nivå, och som lätt skulle kunna sprida sig tillbaka över världen, om man gav upp kampen att försöka utrota den.
– Om vi slutar nu, med bara 1000 poliofall kvar, så kommer vi inom tio år att vara tillbaka på de 350 000 nya fall om året som vi hade när vi började i slutet av 80-talet, säger Oliver Rosenbauer på WHO, som alltså tvärtemot Ragnar Norrby på svenska smittskyddsinstitutet anser att total utrotning är enda sättet att få kontroll på poliosmittan i världen.

Oenighet kring vaccin
En viktig faktor bakom experternas oenighet handlar om den varierande tilltron till det typ vaccin som WHO valt att använda i sin Poliokampanj.
I Sverige och många andra länder i västvärlden är Polio sedan länge utrotat med hjälp av en dyrare och mer svåranvänd variant av poliovaccin.