Veckomagasinet 2005-02-04

Svavelsyran i Helsningborg, hur tar man hand om så stora mängder frätande syra? ESA satsar på rymdfärd till Jupiter. Och varför är det så svårt att utrota polio?

Besvärligt sanera koncentrerad svavelsyra

På fredagsmorgonen sprang en enorm tank med koncentrerad, så kallad rykande svavelsyra läck inne på Kemiras område strax utanför Helsingborg. 15 000 ton rann ut i en invallning, varifrån ett moln av svavelsyrabemängd dimma drev iväg.

Vi undrade hur man bär sig åt för att ta hand om så stora mängder frätande syra, och vilka skador som människor och maskiner i närheten riskerar att få om de utsätts för svavelsyramolnen. Kjell Kohlstedt i Göteborg, brandingenjör, kemist och expert på storskaliga kemikalieolyckor intervjuades.

Europa satsar på resa till Europa

För några veckor sen jublade europeiska rymdforskare när beskedet kom till jorden från Saturnusmånen Titan. Beskedet var att rymdsonden Huygens framgångsrikt hade landat på Titans yta.

Stärkt av framgångarna besökte den europeiska rymdstyrelsens forskningsdirektör, David Southwood, Stockholm i veckan och presenterade för svenska rymdforskare hur europeisk rymdforskning ska ta nya kliv genom världsrymden de kommande 20 åren.

Bland annat pratade han om planer på att landa en obemannad farkost på Jupiters måne Europa, ett projekt som David Southwood tror kan komma att genomföras utan hjälp från USA och Nasa.

ESA ska också sätta fokus på planeter bortom vårt eget solsystem. Ett jättelikt teleskop med infraröda ögon ska placeras i rymden strax utanför jordklotet för att spana på planeter som liknar våra.

Är WHO:s poliokampanj dömd att misslyckas?

Enorma ansträngningar har gjorts de senaste 15 åren för att utrota viruset som orsakar polio - en sjukdom som kan förlama den drabbade och i värsta fall leda till döden.

Tack vare enorma vaccineringskampanjer - framför allt i världens låginkomstländer - hade man redan för några år sen lyckats få ner antalet nysmittade poliofall i världen från 350 000 per år till bara några 100. Men just de här sista fallen har man trots flera försök inte lyckats få bort.

Häromveckan gick världshälsoorganisationen WHO ut och sa att man tänker göra ett nytt försök, med hjälp av en ny variant av det vaccin som WHO redan tidigare använt sig av.

Men Ragnar Norrby på svenska smittskyddsinstitutet tror inte att WHO kommer att lyckas eftersom det vaccin man valt i sig kan ge upphov till nya poliovirus när det givits till patienten.

Varningssystem mot tsunami kräver bättre bottenkartor

För nästan en vecka sen beslutade 44 länder på ett möte i Bangkok att det ska byggas ett varningssystem för tsunamis i Indiska oceanen. En viktig del i ett sådant system är att skapa modeller som kan förutsäga en flodvågs förlopp över oceanen.

Men en förutsättning för att kunna bygga de modellerna är att det finns heltäckande mätningar av oceanens botten, och det gör det inte idag. Bara en bråkdel av havens bottnar är kartlagda. Det säger Martin Jakobsson, geolog vid Stockholms universitet.

Nyhetssvep

Riksdagen beslutade i veckan om en lagändring från och med den 1 april som bland annat gör det tillåtet med så kallad terapeutisk kloning, en metod som är tänkt att användas för att framställa olika typer av stamceller - celler som forskare sen vill använda som reservdelar i kroppen för att behandla till exempel diabetes, hjärnskador och hjärtproblem.

Det blir också tillåtet att framställa befruktade ägg enbart för forskning. Vad som däremot inte är tillåtet är så kallad reproduktiv kloning, alltså att försöka skapa kopior av människor.

En teknisk nyhet i veckan handlade om en utmanare till både glödlampan och energilampan. Framtidens energisnåla lampor kan bli lysdioder, sådana ljuskällor som idag finns i trafikljus eller i stand-by-lampan på TV-apparaten.

En forskargrupp vid Göteborgs universitet har vunnit pris för att ha lyckats göra lysdioder med vitt ljus, en förutsättning för att lysdioder ska kunna användas som vanliga lampor hemma.

Svenskar tycks ha varit bosatta på Estlands västkust mycket längre tid än man tidigare trott. Det visar arkeologiska fynd som forskare från Uppsala gjort.

Mycket tyder på att svenska bönder och fiskare bott permanent i Estland sedan åtminstone vikingatid, men kanske redan sedan de första seklerna efter Kristi födelse.

Hur har det blivit så här?

I ett av de tekniskt sett mest sofistikerade samhällen världen hittills skådat är ungdomarna allra svårast att locka till utbildningar i tekniska, naturvetenskapliga ämnen.

Femtonåringarna i Japan står ut som en vass törnetagg i siffermaterialet från en internationell undersökning av hur tonåringar på olika håll i världen ser på att jobba med naturvetenskap och teknik. Urkasst, trist, tråkigt och inget att satsa på.

Materialet presenterades i veckan av Stein Sjögren, som vid universitetet i Oslo arbetar med den här internationella undersökningen. Det gjorde han vid ett möte om morgondagens naturvetare, och i det materialet utmärker sig alltså de japanska femtonåringarna.

Problemet är att vi här i Sverige inte ligger så mycket bättre till. Rose, som den här undersökningen heter eller Relevance of Science Education, studerar ungdomarnas syn på undervisning i naturvetenskapliga och tekniska ämnen i förhållande till annat som är viktigt i deras liv.

Den visar på stora skillnader mellan olika kulturer, olika länder och rymmer en hel del tänkvärda överraskningar. Bland annat att det är här i högteknologiska Norden och Japan som ointresset är som störst.