Benskörhetsmedicin dyr för män

Sedan ett drygt år tillbaka kan kvinnor få den nya benskörhetsmedicinen Forsteo subventionerad. Men män får betala hela kuren själva - 75 000 kronor.

Den nya medicinen hejdar inte bara nedbrytningen av benet utan hjälper också till att bygga upp det igen. Den sätts in vid särskilt svåra fall av benskörhet.

Anledningen till att män inte kan få Forsteo subventionerat är att Läkemedelsverket bara godkänt den för kvinnor. Det i sin tur beror på att de studier som finns om medicinens effekt främst gjorts på kvinnor - eftersom benskörhet är vanligare hos kvinnor än hos män.

En läkare kan ändå skriva ut Forsteo till en man - på eget ansvar, utanför ramarna för Läkemedelsverkets godkännande. Men det finns ingen möjlighet, varken för läkaren eller nån annan, att se till att medicinen i så fall blir subventionerad.