Marknadsmässiga solceller på en flexibel plastfilm

Solceller har hittills varit för dyra eller ineffektiva för att riktigt slå igenom. Men nu hävdar ett holländskt företag att det tagit fram en plastfilm med inbyggda solceller som ska bli så billig att tillverka att den också ger kommersiellt gångbar el.

I en sorts löpande-band-fabrik med helt automatiserad teknik skulle de spottas fram: Kilometerlånga rullar av solceller påklistrade på en tunn plastfolie. Det berättar Göran Dahlberg på företaget Akzo Nobel i Holland där man i flera år arbetat på en ny teknik att massproducera paneler med solceller.

Samma princip

I grunden är det samma princip som i dagens hårda solpaneler, men nya tillverkningsknep gör det möjligt att paketera solcellerna i ett mjukt rullbart material. Det ska vara lätt att bära med sig, rulla ut på det egna villataket eller till och med sy in i tyget på ett klädesplagg för att driva en mobiltelefon eller mp3-spelare. Och för första gången kan det tillverkas till ett överkomligt pris säger Göran Dahlberg:

- I storleksordningen en tredjedel av kostnaden per watt jämfört med kostnaden för vanliga hårda solpaneler, som är den absolut största delen av marknaden idag.

”Kan innebära genombrott”

Marika Edoff som forskar på tunnfilmssolceller på Ångströmlaboratoriet i Uppsala, håller med om att Akzo Nobels löpandebands-teknik kan innebära ett genombrott i solenergianvädningen - om nu tekniken håller vad den lovat:

- De måste kunna visa att solcellerna har hög verkningsgrad, och dessutom att de är stabila och håller under en längre tid, säger hon.

Pilotanläggning

Just nu testas hur de nya rullsolpanelerna klarar väder och vind och om de kan omvandla tillräckligt mycket av den infallande solenergin till el. Sju procent klarar man idag, tio är inom räckhåll enligt de försök som gjorts vid den pilotanläggning Akzo Nobel byggt upp i Holland.

Akzo Nobel hoppas att den nya tekniken ska får fart på solenerginavändandet i världen och kanke framför allt i europa - där EU slagit fast att hela 4 procent av all energi som snvänds här ska komma från solen redan om 25 år 2030.