Rökare drabbas lättare av hörselskador

Rökare löper större risk att drabbas av bullerskador än icke-rökare. Det visar en ny avhandling som läggs fram vid universitetssjukhuset i Örebro på fredag.

Flera gener är kopplad till hörseln, och vissa mutationer av de här generna ökar känsligheten för bullerskador. I studien, där 1200 industriarbetare ingick, upptäckte överläkaren Per-Inge Carlsson att om man dessutom är rökare blir risken för hörselnedsättningar ännu större.