Svensk "penna" upptäcker hudcancer

En svenskutvecklad mätutrustning, stor som en penna, kan mäta skillnader i det elektriska motstånd i huden som uppstår vid olika hudsjukdomar. Nu hoppas utvecklarna att instrumentet ska kunna användas för att lätt diagnosticera till exempel hudcancer.

Det har forskats en hel del om de skillnader i elektriskt motstånd som uppstår i huden när man till exempel har allergier, eksem eller förändringar i födelsemärken. Nu har man kommit så långt att mätapparaturen finns och har testats i en doktorsavhandling där man jämfört resultaten mellan mätningar och traditionell bedömning av hudprover

Maria Månsson på företaget Avantel som utvecklat elektroniken tror ändå att det kommer att dröja flera år innan mätutrustningen kommer ut på marknaden.