EU vill stoppa export av kvicksilver

Användningen av miljögiftet kvicksilver i Europa minskar. I och med det så har ett överskott av metallen uppstått, ett överskott som exporteras till andra världsdelar. EU-kommissionen vill stoppa exporten, men först om sex år, och då kan överskottet i EU redan vara borta.

Kvicksilver är en giftig metall som ger sig på nervsystemet och som i formen metylkvicksilver även kan föras över från en gravid kvinna till barnet hon bär på. I Sverige har utsläppen av metallen minskat de senaste 40 åren.

Användningen av kvicksilver minskar i hela EU och ett överskott har uppstått som i dag säljs på världsmarknaden. Ofta till tredje världen - där kvicksilver används industriellt och till guldvaskning.

I Sverige är export förbjuden men via Finland säljs ändå kvicksilver från gruvindustrin vidare ut i världen.

Förbud om sex år

EU-kommissionen vill stoppa exporten - men först om sex år, och då kan de mellan 12 000 till 15 000 ton kvicksilver som finns inom EU redan vara exporterat. Något som Sveriges miljöminister, Lena Sommestad, beklagar.

– Sverige kommer såklart att verka för ett snabbare exportförbud. Men också att vi ska fasa ut kvicksilver och slutförvara det.

Trots Sveriges och EU:s ansträngningar så kommer ändå de största utsläppen av kvicksilver från kolförbränning i länder som Kina, Ryssland och Indien, och globalt ökar kvicksilverutsläppen.

I slutet på februari åker Lena Sommestad till FN:s miljömöte för att diskutera problemet.

– På sikt måste vi ha globala överenskommelser om kvicksilver och andra metaller. Och det är det vi jobbar med inom ramen för FN:s miljöprogram.