Trappan i blickfånget

Bygg promenadvänligt! Visa fram trappan i arkitekturen så att man väljer att gå i den i stället för att ta hissen!

Det är ett av de få exempel på fetmaförebyggande åtgärder som fungerar - nu vill Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket få fram fler undersökningar av  vilka påtryckningar eller övertalningar som ska få oss att ägna oss mer åt normal vardagsmotion.  80 miljoner vill man ha - inte mycket om man jämför med de summor man lagt på alkohol- och tobaksfrågor. Intervjuad var Liselott Schäfer-Elinder, forskningschef vid Folkhälsoinstitute