Hur rinner vattnet i glaciären?

Nej, det rinner inte som i tuber eller rör genom isen, som man trott tidigare. En annan förklaring ökar förståelsen för glaciärens dynamik.

Glaciären ser snarare ut som sprickigt urberg ända ner till botten. Sprickorna är sammankopplade och transporterar vatten genom hela glaciären. Detta rapporteras i veckans Nature, och upptäckten som gjorts av svenska och amerikanska glaciologer i samarbete