Vetandets värld - i fokus

Om en vecka träder Kyotoprotokollet i kraft, men redan om sju år har det löpt ut. Hur ska världens nationer i ett längre perspektiv lösa frågan om hur vi ska kunna banta våra utsläpp av växthusgaser och minska vår påverkan på det globala klimatet, utan att vi för den delen bromsar utvecklingen och välfärdstillväxten i världen? Frågor som diskuteras med dagens gäst:

Gunilla Öberg; 43-årig professor i ”vatten, natur, samhälle” vid Linköpings universitet, expert på biogeokemiska markprocesser, och sedan ett halvår tillbaka föreståndare för nyinstiftade ”Svenskt centrum för klimatpolitisk forskning”. Ett samarbetsprojekt mellan SMHI, Linköpings universitet och flera utländska forskningsinstitutioner.

Redaktör: Kristoffer Gunnartz