Nya rabalder kring universitetsutnämning

Idag uppgraderas Mitthögskolan till universitet. En utnämning som återigen aktualiserar frågan om hur sådana här uppgraderingar går till och om man verkligen värnar om de krav som ställts upp för att få kallas universitet?

Precis som tidigare uppmärksammade Örebro universitet, har Mitthögskolan vid fler tillfällen av Högskoleverket inte bedömts uppfylla kraven för att bli universitet.

I Mitthögskolans fall handlar det framför allt om brister inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsområdet, menar Högskoleverket, som precis som i fallet med Örebros universitet, anser sig ha blivit överkörda av politiska beslut.

Vilar på gamla löften
Uppgraderingen av Mitthögskolan till universitet ska, enligt uppgifter Vetenskapsradion tagit del av, vila på löften från tidigare utbildningsminister Carl Tham, men också ha fått stöd av hans efterträdare Thomas Östros. Sittande utbildningsminister Leif Pagrotsky säger sig inte kunna redogöra i detalj för vad som hände innan hans tid.

Mittuniversitetet har campus i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik och Östersund.