FN söker enighet om kloning igen

En arbetsgrupp i FN inleder idag diskussioner om hur lagstiftningar som förbjuder kloning av människor skulle kunna se ut.

FN har tidigare misslyckats med att ta fram ett globalt förbud mot att klona fram människor, eftersom länderna är så oense om var gränserna ska gå för ett sånt förbud.

Klonade bebisar vill man inte ha, men många länder vill ändå tillåta sådan kloning som kan ge bot mot sjukdomar.

Idag tar FN nya tag med den här frågan. En arbetsgrupp samlas för att under en vecka försöka nå enighet om hur lagar inom länderna skulle kunna se ut som hindrar att kloning används för att framställa nya människor.