Stamceller kan hjälpa ryggmärgsskadade

Stamcellstransplantation kan ge ryggmärgsskadade viss rörelseförmåga åter, visar djurförsök. Men en komplikation är att smärtorna ökar efter ingreppet. Forskare vid Karolinska Institutet i Solna har nu funnit en lösning på det problemet.

En forskargrupp vid Karolinska institutet har i försök på råttor visat att transplanterade stamceller, ospecialiserade celler från en frisk råttas benmärg, kan ge en del rörelseförmåga tillbaka efter en ryggmärgsskada.

Men de upptäckte också att en typ av smärta som ryggmärgsskadade kan uppleva, där till exempel kyla och tryck känns som att det gör ont, blev värre efter en stamcellstransplantation.

Men - forskargruppen fann en lösning på detta. De stamceller som transplanterades försågs med en särskild gen som gjorde att det här smärtproblemet uteblev. Samtidigt blev effekten av transplantationen desto bättre.

Omkring 150 personer i Sverige förlorar varje år rörelseförmågan och känseln efter en ryggmärgskada. Och många hoppas på att stamceller ska kunna ersätta förlorad nervvävnad.

Studien publiceras i Nature Neuroscience online.