Fortsatt svårt rekrytera studenter till data/IT utbildningar

Arbetsmarknaden för IT- och datajobb verkar ta fart igen - men nu är det risk för att utbildningarna inte hänger med efter många års kraftig nedgång i antalet studenter.

Intresset för högutbildade inom teknik och data kommer att öka på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsstyrelsen i sin senaste prognos.

Men trots att universiteten försöker locka studenter till utbildningarna på dataområdet, sjunker fortfarande antalet sökande. Antalet studenter har minskat med uppemot 80 % under de senaste fem, sex åren. Från niotusen förstahandssökande år 1998 till knappt  tvåtusen i fjol.

Lars Haikola, rektor på Blekinge Tekniska högskola, som har specialiserat sig på IT utbildningar, är oroad över att det är så få studenter som väljer IT.

- Rekryteringen till utbildningarna har minskat radikalt. Även nu höstterminen 2004 var det fortsatt kraftfull nedgång på datautbildningar i hela landet, säger han och menar att det är mycket bekymmersamt med rekryteringar.

På arbetsmarknadsstyrelsen är man orolig för att brist på arbetskraft kommer att göra det svårt för företag i branschen att expandera och att tillväxten blir lägre.