Tveksamheter kring antivirala medel

Det finns inga bevis för att de läkemedel mot virus som finns på marknaden, skulle vara ett säkert skydd mot fågelinfluensa.

Det säger smittskyddsinsitutets virusexpert Annika Linde om de läkemedel som hamnat i fokus under de senaste dagarnas debatt kring den svenska beredskapen mot en eventuell framtida världsepidemi av fågelinfluensa.

Det är hittills bara i provrör som forskarna lyckats få de antivirala preparaten att fungera mot det virus som oroar experterna - medan de har varit verkningslösa mot sjukdomen hos människor.

Det finns också stora farhågor för att de antivirala medicinerna snabbt skulle kunna leda till resistens hos viruset - i försök nyligen i Japan blev influensavirus motståndskraftigt mot det antivirala preparatet i nära en femtedel av fallen, säger Annika Linde till Vetenskapsradion.