Inga säkra bevis för att Arktis isar krymper

De mätningar som gjorts av hur isarna runt Arktis påverkats av de senaste decenniernas varmare klimat är för osäkra. Det menar klimat- och Arktisexperter som träffades i Bryssel på tisdagen - dagen före Kyotoprotokollet träder i kraft. De diskuterade bland annat behovet av att skjuta upp en ny europeisk satellit för noggrannare mätningar av nordpolens isar.

– Det faktum att de isar som flyter på havet runt nordpolen ständigt rör på sig, det gör att de mätningarna som gjorts där hittills varierar kraftigt både från plats till plast, men också mellan olika mättillfällen, berättar klimatforskaren och Arktisexperten Duncan Wingham - från University College i London - som medverkade vid EU:s och Europeiska rymdbyråns konferens ”Earth and Space Week” under tisdagen.

För få mätningar gjorda
De kunskaper som finns om hur Arktis isar påverkats av de senaste decenniernas stigande medeltemperatur på jorden bygger till stor del på mätningar gjorda från satteliter de senaste åren. Men, Duncan Wingham tillhör de som menar att här mätningarna är alldeles för få, och gjorda under för kort tid, för att man ska kunna dra några egentliga slutsatser om den långsiktiga trenden för Arktis isar.

I sommar planerar Europiska rymdstyrelsen ESA att skicka upp ”Cryosat” - en ny sattelit, som med hjälp av laserstrålar som mäter det exakta avståndet mellan satteliten och isytan nere på jorden, ska kunna göra mer avancerade och mer exakta uppskattningar av Arktisisarnas tjocklek.

Klara besked tar tid
– Men, även med Cryosat i luften kommer det att krävas mätserier över tio, kanske tjugo år, för att vi säkert ska kunna säga om växthuseffekten och den stigande medeltemperaturen på jorden påverkat Arktisisarna, säger Duncan Wingham.