Hotet från kvinnliga konstnärer

För första gången finns en sammanhängande historia om kvinnliga konstnärer i Sverige. I sin bok ”Kvinna och konstnär i 1800-talets Sverige” (Bokförlaget Signum) har konsthistorikerna Eva-Lena Bengtsson och Barbro Werkmäster lyft fram de osynliga, bortglömda kvinnliga konstnärerna.

Det var under 1800-talet som kvinnorna trädde in på konstens arena så framgångsrikt att de vid sekelskiftet 1900 uppfattades som ett hot av många. De förtalades som sämre konstnärer och okvinnliga. Vissa konstområden, som vetenskaplig och topografisk konst, ansågs också mindre värda.

I dagens Vetandets värld berättar Eva-Lena Bengtsson, fil. dr. i konstvetenskap och intendent vid Konstakademien, och Barbro Werkmäster, konsthistoriker i Uppsala om kvinnliga konstnärsöden. Vi hör bland annat om Amalia Lindegren och Jenny Nyström.

Redaktör är Nils Johan Tjärnlund.