I fokus

Bo Sundqvist, rektor för Uppsala universitet

Utnämningen av statsministern till hedersdoktor har på senare riktat medias intresse mot universitetsvärlden. Men forskarna går snarare och väntar på något från regeringen, nämligen ett förlag till en ny forskningspolitik. Vilka förväntningar och vilka farhågor finns det inför det förslaget. Det är frågan i dagens Fokus som leds av Jan-olov Johansson.