Forskare kartlägger Grönlandsisens gömda spår

1:42 min

Trots rapporter om att Grönlandsisen smälter, är kunskaperna om dess historia dålig. Med en segelbåt ger sig nu svenska geologer ut för att med modern teknik för att kartlägga isens historia i form av spår på havsbotten.

Dagarna innan avfärd når vi Martin Jakobsson, professor i marin geologi och geofysik på Stockholms universitet, på Grönland. Han förklarar vad de kan se på havsbottnen.

 – Bottenlandskapet är som en stor bråtts skådeplats med ledtrådar. Man ser hur isströmmarna som går från stora inlandsisen dräneras ut mot kontinentalsockelns kant. Det lämnar spår i botten.

  Med så kallad multibeam sonar, alltså ekolod som skickar ut hundratals signaler. Kan forskarna få en detaljerad tredimensionell bild av havsbotten.

 Det växer fram en bild av rännor, skåror och åsar. Spår efter att isen har dragit sig tillbaka. Spåren är för Martin Jakobsson och hans kollegor från Stockholms universitet och universitetet i New Hampshire viktiga ledtrådar i att förstå mer om isarnas dynamik. Till exempel hur snabbt de rör sig tillbaka.

 För trots återkommande rapporter om issmältning på Grönland och dess effekter, så är bara en bråkdel av havsbotten runt ön kartlagd.

 – Det är skrämmande lite, i princip ingenting. Där har vi alltså en matematisk algoritm som interpolerar mellan kustlinjen och våra få mätlinjer, förklarar Martin Jakobsson.

– Det blir ju mest fantasi.

 Nuvarande kartor av havsbotten bygger alltså på algoritmer som räknar ut hur havsbotten kan se ut. Snart ska Martin Jakbobsson inleda ett projekt med Nasa för att studera hur varmvatten letar sig in mot Grönlandsisen och sedan påverkar avsmältningen.

 Men för att kunna göra det behöver de ha en mer verkligare bild av den idag okända havsbottnen.

 – Allt vi gör blir en pusselbit till att förstå det här systemet. Jag brukar säga att vi vet typografin bättre på mars än på havsbottnen. Mycket bättre.