Nutida människan äldre än man trott

Vi människor har funnits längre på jorden än vad som tidigare varit känt. I 195.000 år har vår egen art, Homo Sapiens, levt, det finns det nu fossilbevis för. Två människoskallar, som hittades i Etiopien redan på 1960-talet, har med modern teknik fått en ny datumstämpel.

De människoskallar, som beskrivs i senaste numret av tidskriften Nature, hittades redan 1967 i Kibish i Etiopien, men sedan dess har dateringsmetoderna blivit mycket pålitligare och mycket mer precisa.

Forskarna har gått tillbaka till dom platser där kranierna en gång hittades, och gjort nya geologiska undersökningar och tagit nya prover av de vulkaniska asklagren vid fyndplatsen.

Med hjälp av bland annat argon-argon-metoden, där man använder sönderfallet av ädelgasen Argon som ett slags kemisk klocka, så har man kunnat konstatera att de här skallarna är betydligt äldre än man tidigare trott. Hela        195 000 år gamla med en felmarginal på 5000 år, och det är äldre än något annat fynd av Homo Sapiens.

Lars Werdelin på Naturhistoriska Riksmuseet, som är expert på människans tidiga historia, tror att vi kommer att få se fler gamla fynd omdaterade med moderna metoder, men samtidigt tror han att vi börjar närma oss gränsen för hur gamla fossil man kan hitta.

– Jag skulle tro att inom 10-20 år kan man inte längre hitta ”det äldsta”, för det är redan hittat. Det finns mycket som tyder på att det blir svårt att säkert identifiera och datera någon modern Homo Sapiens som är äldre än de här fynden på 195 000 år, säger paleontologen Lars Werdelin.