Sven Rydenfelt kartlade kommunismen i Sverige

Om den just avlidne nationalekonomen och samhällsdebattören Sven Rydenfelt berättar Björn Kumm i tisdagens Vetandets värld. Under det tidiga 1950-talet, då kommunisterna hade haft stora valframgångar, kartlade Rydenfelt den svenska kommunismens utbredning i tidningsartiklar och en doktorsavhandling som innebar en vetenskaplig pionjärinsats.

Senare blev Rydenfelt en av dem som hårdast kritiserade regeringen och den svenska säkerhetspolisen för åsiktsregistrering och politiskt motiverade trakasserier. Det ledde till att Rydenfelt, liberal motståndare till allt som hette socialistisk planhushållning, själv av SÄPO misstänktes för att vara kommunist!