Inget patent på bröstcancergen i Europa

Det amerikanska företaget Myriad Genetics får inget heltäckande patent på ”BRCA 1” - en av de gener som kan visa om en person bär på en medfödd risk för bröst- och äggstockscancer. Det är kontentan av det beslut som europeiska patenbyrån EPO fattade häromveckan.

För fyra år sedan fick det amerikanska företaget Myriad Genetics igenom ett patent i USA som bland annat ger dem den amerikanska ensamrätten till den typ av blodtest som används för att avslöja om en person bär på en ökad risk för ärftlig bröst- och äggstockscancer.

Avslag med ett undantag
I testet söker man efter speciella mutationer, eller förändringar av BRCA 1-genen. Men, i Europa, där en liknande patentansökan mött kraftig kritik från forskarhåll, har Myriad Genetics nu fått avslag på 33 av de 34 mutationer man sökt kontrollrätten över. I ett fall har man ändå fått rätt; den mutation som är vanlig bland kvinnor med ett speciellt judisk påbrå - de så kallade Ashkenaziska judarna, med ursprung i Tyskland och Frankrike. Den enda mutationen som företaget ansetts ha varit först att upptäcka.

Sista ordet inte sagt
Avslaget kan fortfarande överklagas, men som det ser ut nu innebär EPO:s beslut att europiska sjukhus - till exempel i Sverige - även i fortsättningen (med undantag för Ashkenazimutationen) slipper omaket att antingen betala dyra licenspengar till Myriad Genetics, eller skicka sina bröstcancertester omvägen via företagets Laboratorium i Salt lake city i USA.
Myriad Genetics har redan tidigare fått avslag på ytterligare ett europeiskt patent som rör de här bröstcancergenerna.