Svensk punktsatsning på spjutspetsforskning

Igår presenterade vetenskapsrådet sin lista över vad man anser är Sveriges främsta forskningsmiljöer. Av de tjugosju forskarlag som röstats fram av en internationell expertjury har tio valts ut som får dela på 220 miljoner kronor under de kommande fem åren.

Totalt handlar det om 27 forskarlag i landet som alla bedömts vara i frontlinjen inom sina fält, och bedriva forskning som är högaktuell och viktig.

Bland forskarlagen, som kan vara spridda över flera universitet eller företag, finns allt från evolutionsbiologer, neuroforskare, matematiker och samhällsvetenskaplig forskning om socialt och kulturellt arv.

Från vetenskapsrådets sida handlar det om en punktsatsning som ska utvärderas senare. Ett försök att ge en större summa pengar till ett fåtal forskarlag för att se om det kan generera den typ av forskning som klarar den allt hårdare konkurrensen från omvärlden.