Svenskar tar fram snabbare test mot bloddopning

En grupp svenska forskare håller på att ta fram ett nytt test för att upptäcka blod-dopningsmedlet epo. Ett test som när det är färdigt ska bli betydligt snabbare och enklare än dagens metoder och förhoppningsvis avskräcka fler idrottsaktiva från att använda epo.

Det är inom uthållighetssporter som längdskidor eller cykel som blod-dopningsmedlet epo används mest. Men, att ta reda på om någon av deltagarna i en tävling är dopad med epo är idag tidskrävande och dyrt. Med dagens metod tar det minst tre dagar innan resultatet från ett taget test är färdiganalyserat. Men, nu arbetar en grupp svenska forskare på att ta fram ett snabbare och effektivare epo-test.

Avslöjar onaturlig blodkroppsproduktion
– Vi hoppas kunna genomföra ett test som man kan få svar på inom kanske en halvtimme timme och somna kan använda i fältmässiga situationer, alltså i närheten av tävlingstillfället, säger Maria Lönnberg på institutionen för ytbioteknik på Uppsala Universitet som är en av forskarna bakom projektet.

Epo, eller erythropoietin, ökar prestationsförmågan hos idrottare genom att stimulera kroppens produktion av röda blodkroppar, vilket i sin ökar syretransporten till musklerna. Men, att avslöja fusk är svårt, eftersom epo också finns naturligt i kroppen. Och det är just processen att skilja på det naturliga och det konstgjorda, det så kallade rekombinanta epot, som gör det test som används idag så tidsödande.

Snabbtest med sticka
Det epo-test som Maria Lönnberg och hennes grupp arbetar på fungerar ungefär som ett graviditetstest - en sticka som kan stoppas ned i ett urinprov och som ger utslag med ett svart streck om det finns konstgjort epo i provet. Jan Carlsson som är projektledare tror att eftersom testet blir billigare och enklare att använda så kan fler testas och dopningen med epo minska.
– Ja, förhoppningsvis kan det leda till att dopning med epo minskar, och därmed också risken för att utövande idrottsmän riskerar sitt liv och sin hälsa, säger Jan Carlsson.

Färdig produkt dröjer
Än så länge finns bara en prototyp av det nya testet, och fortfarande återstår nog flera år innan en kommersiell variant finns på marknaden, tror Uppsalaforskarna, som tagit fram den nya epo-stickan i samarbete med kollegor på Karolinska Institutet i Huddinge och företaget Pharmacia Diagnostics.