"Mannen som var Frankrike"

Under 1960-talet dominerades europeisk politik av Charles de Gaulle, generalen som valdes till president i Frankrike och som med sina utspel fascinerade och irriterade en hel värld.

I dagarna utkommer den första svenska biografin över Charles de Gaulle, en diger bok på över 500 sidor författad av den välkände Pariskorrespondenten Knut Ståhlberg. Han intervjuas i Paris av Ingmarie Froman.

Redaktör Ingmarie Froman