Veckomagasin 2005-02-18

Vägar, parkeringsplatser, gator - allt mer av Europa täcks av asfalt. Hur fungerar influensamedicin? Om två år kan DC3an vara ett museiföremål.

Europas natur hotas av massasfaltering

Nya mätningar som Europeiska miljöbyrån har sammanställt visar att nästan en miljon hektar grön mark, ett område stort som Skåne, har gått förlorat varje år mellan 1990 och 2000 utanför de naturområden som redan har skydd som nationalparker och naturreservat.

Det är en mörk bild av utvecklingen för Europas natur som Europeiska miljöbyrån målar upp i den första digitala kartering som gjort över Europa. Sammanlagt 25 länder har deltagit i kartläggningen, som enligt miljöbyråns chef Jacqueline McGlade visar på en deprimerande utveckling.

Om ingenting görs för att mota utvecklingen så hotar flera av EU:s miljömål gå om intet, sa Jacqueline Mc Glade under konferensen Earth and Space Week i Bryssel i veckan.

Det är med hjälp av satellitbilder med hög upplösning, bilder som sedan stäms av mot storskaliga inventeringar på marken, som Europas digitala karta har kunnat skapas.

Nu fortskrider arbetet med att göra allt mer högupplösta kartor som gör det möjligt för alla att få en bild av förändringarna i miljön. Bilderna blir så noggranna att det nästan blir möjligt för den som vill att se på bilderna kunna se sin egen trädgård, men också uppgifter om luftkvalitet och andra miljöproblem ska vem som helst kunna ta del av framöver.

Medicin mot influensa - hur fungerar det? 

I veckan presenterade Socialstyrelsen sin beredskapsplan - hur ska vi agera om en ny influensavåg sveper över oss och världen, en pandemi - något alla vet att det kommer, det kommer nya influensor med jämna mellanrum.

Men egentligen har inget förändrats beträffande fågelinfluensan sen vi hörde om den för första gången 1997 - det är fortfarande en fågelinfluensa, som kan smitta människor men inte så lätt. 

Men när en ny epidemi är ett faktum - varför måste man vänta ut ett nytt vaccin innan alla kan skyddas från smittan - hur fungerar de antivirala läkemedlen, medicinerna mot influensa som redan finns? De medikamenter som somliga redan börjat bunkra upp - utan någons goda minne. Förkastligt, säger Ingrid Uhnoo, infektionsläkare vid Läkemedelsverket och Akademiska sjukhuset.  Vi vet inte hur de ska doseras vid en ny influensa, vilket innebär ökad risk för resistens.

Nyheter i veckan

-Två människoskallar, som hittades i Etiopien redan på 1960-talet, har med modern teknik fått en ny datumstämpel.

Forskarna har gått tillbaka och gjort nya geologiska undersökningar och tagit nya prover av de vulkaniska asklagren vid fyndplatsen.

Med hjälp av bland annat argon-argon-metoden, där ädelgasens argons sönderfall används som ett slags kemisk klocka, så har man kunnat konstatera att de här skallarna är betydligt äldre än man tidigare trott. Hela 195 000 år gamla med en felmarginal på 5000 år, och det är äldre än något annat fynd av Homo sapiens.

Det finns mycket som tyder på att det blir svårt att säkert identifiera och datera någon modern Homo sapiens som är äldre än så, säger paleontologen Lars Werdelin på Naturhistoriska riksmuseet.

-De första delarna av världens största neutrinoteleskop, Iskub, har installerats i Sydpolens is. Teleskopet kan på sikt ge svar om universums mörka materia.

Iskub kommer att bli tio gånger större än Amanda-teleskopet, som används i dag.

Syftet är att fånga in neutriner - energirika partiklar från rymden som är svåra att upptäcka, men nere i isen på Antarktis går det att detektera dem som ljusblixtar.

-Många för tidigt födda barn läggs i kuvös, trots att de inte behöver akut andningshjälp. Men på Akademiska sjukhuset i Uppsala prövar man nu känguruvård, där föräldrarna bär sina nyfödda barn på bröstet dygnet runt, hud mot hud, knutna i en bärsjal.

- Vi kan ge precis lika bra medicinsk vård om barnet vårdas så här, säger professor Uwe Ewald, på Akademiska sjukhuset.

Metoden utvecklades i Colombia för 25 år sen och har spritt sig särskilt i u-länder där bristen på kuvöser är stor.

- Men veckan började med alla hjärtans dag, då amerikanska psykologer intervjuat 291 gifta par och funnit följande recept på lyckad kärlek : Det viktiga är inte att man har samma värderingar, utan att man har liknande personligheter. Att man är lika öppna, och lika väl- eller oorganiserade

DC3an ut från Musköbasen - försiktigt

Resterna av den nerskjutna DC-3:an har legat på Musköbasen utanför Stockholm sedan de togs upp.

Men snart är det dags för flytt - till Linköpings flygvapenmuseum där DC-3:an ska bli utställning.... Om det bräckliga vraket nu går att flytta en gång till?

Ture Svensson har många års erfarenhet av allt vad flyg heter  när han den här dagen kliver in i bergrummet i Musköbasens djup. Det är första gången han med egna ögon får se det bärgade vraket efter DC-3:an - första gången han får göra sin egen bedömning av om vraket överhuvudtaget går att flytta utan att det faller i bitar.