Genförändringar i kroppen verkar inte vara helt slumpmässiga

1:53 min

För första gången har forskare kunnat visa att personer som inte alls är släkt med varandra ändå kan ha exakt samma förändringar, mutationer,  i arvsmassan. Det visar en studie som publicerats i PLOS Genetics.

Hans Ellegren som är professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet fascineras över upptäckten.

– Man har haft en otrolig upplösning och kunnat hitta mutationer, samma mutationer, som olika människor bär på. Mutationer som har uppstått i våra organ, i våra vävnader, inte sådana som vi bär på i våra könsceller. Och här har man då mycket mer detaljerat än tidigare kunnat visa att till exempel du och jag skulle kunna bära på samma mutation.

Ja, kanske finns förändringar i min arvsmassa i levern, njuren eller skelettet  som är likadana som hos professor Hans Ellegrens. För vad de amerikanska forskarna har gjort är att de tittat på tio olika organ hos två personer som inte alls är släkt. Och då upptäckte dom att märkligt nog så såg förändringarna i arvsmassan nästan identisk ut just i levern, njuren och skelettet.

– Det här är kanske det mest extrema fall som man hittills har hittat. Det kan ju vara att det är en del av DNA:t som är väldigt instabilt, eller att det lätt sker skador eller problem vid avläsningen, det kan vara en sån rent biokemisk förklaring.

Och det här innebär att vårt DNA inte behöver se likadant ut i hela kroppen. Mattias Jacobsson, docent i populations genetik vid Uppsala universitet, menar att det därmed kan finnas en risk vid kriminaltekniska tester, att man helt enkelt utesluter fel person genom att ta prov från fel del av kroppen.

– I värsta tänkbara fallet så skiljer sej DNA:t på en väldigt liten nivå, och då finns det en risk att du skulle kunna se en skillnad och du skulle kunna exkludera en potentiellt misstänkt som är den som här lämnat provet.

– Att även om blodsdroppen finns på kniven, så visar inte DNA:t från personen samma sak?

– Ja, just i ett sånt här väldigt olyckligt fall skulle det kunna hända.

Referens: Samuels at al. Recurrent Tissue-Specific mtDNA Mutations Are Common in Humans. PLOS Genetics 2013;9 (11). DOI: 10.1371/journal.pgen.1003929.