Världskriser påverkar växthusgaser

Förbudet mot användande av ozonförstörande gaser, till exempel freoner, under 1990-talet, ledde till en mätbar minskning i takten av global uppvärmning. Det har forskare vid det statliga universitetet i Mexico City i Mexico kommit fram till genom att använda sig av nya beräkningsmodeller.

Freoner är inte bara skadliga för ozonlagret utan även mycket kraftfulla växthusgaser och när användningen av dem minskade så föll alltså även koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. I en artikel i tidskriften Nature Geoscience pekar forskarna på flera exempel där ändrad mänsklig aktivitet under de senaste 130 åren gett ett tydligt, mätbart avtryck i mängden växthusgaser och hastigheten på global uppvärmning. Exempel är både första- och andra världskriget och den stora depressionen i världsekonomin i början av 1930-talet. Alla de kriserna förde med sig en nedgång av industriell verksamhet och därmed mindre utsläpp som var tillräckligt stora för att påverka hastigheten för den globala uppvärmningen.

Referens: Nature Geoscience: Montreal Protocol contributed to climate warming hiatus. http://dx.doi.org/10.1038/ngeo1999