Bistånd till katastrofoffer ger upphov till sociala spänningar

1:16 min

Återuppbyggnaden efter tyfonen i Filippinerna har börjat, men hjälpen kan få konsekvenser som biståndsgivarna kanske inte räknat med.

I en ny avhandling om konsekvenserna av tsunamin 2004 i Sri Lanka visar Carolina Ivarsson på Göteborgs universitet, hur gåvor i form av nya hus och nya båtar gav upphov till nya sociala spänningar.

-Människor som inte hade fiskat förut som fick båtar gjorde att det skapades konflikter lokalt och man kände att det var svårare att försörja sig  och att man underminerade den lokala bärigheten i sin näring, säger Carolina Ivarsson.

-Så det blev ett missnöje från det traditionella fisket?

-Ja, det blev det.

Det uppstod en ny konkurrenssituation för det traditionella fisket när människor som tidigare kanske inte haft råd med båt plötsligt kunde börja fiska. Och precis som nu, efter tyfonen i Filippinerna, var mängder av hus förstörda efter tsunamin 2004.
De fattigaste som bara bodde i skjul drabbades värst eftersom skjulen inte kunde stå emot tsunamin. Men när de fattigaste fick helt nya hus av biståndsorganisationer, blev de husen finare än de hus som hade klarat sig. Det ledde till avundsjuka.

-Det stämmer. Det fanns ett uttryck jag många gånger fick höra, frasen att de fattiga har blivi rika och de rika har blivit fattiga när man frågade om deras upplevelser av tsunamin 4 år efter katastrofen. Så sammanfattade många konsekvenserna av tsunamin lokalt, säger socialantropologen Carolina Ivarsson som gjort en fälstudie av tsuanamins konsekvenser i Sri Lanka.