DNA i könsceller en etisk brännfråga

1:51 min

I dag släpps en rapport där Statens medicinsk-etiska råd ger sin syn på den brännande frågan om man ska få förändra DNA i könsceller. Det här är ett område som hittills varit tabu, eftersom sådana genförändringar ärvs vidare till kommande generationer.

Det handlar om att byta ut cellernas kraftverk, de så kallade mitokondrierna, i äggceller och det här för att undvika vissa ärftliga sjukdomar. Statens medicinsk-etiska råd, SMER, konstaterar i rapporten att det med dagens teknik inte är etiskt godtagbart. Forskningen har helt enkelt inte kommit tillräckligt långt.

Men frågan är om det med framtidens teknik innebär färre risker och om det i så fall skulle gå mot ett godkännande. Kjell Asplund som är ordförande i SMER beskriver det som ett dilemma där det finns ny teknik som ger stora medicinska möjligheter och som samtidigt närmar sig svåra etiska gränser.

– Det är de två principerna som står mot varandra: att hjälpa svårt utsatta familjer och risken som det kan innebära att börja manipulera med DNA, säger Kjell Asplund, ordförande i SMER.

När det gäller den medicinsktekniska biten är rådet överens, men när det gäller den andra delen i dilemmat, att vi närmar oss genmanipulering av människoägg, genförändringar som sen går i arv, där är rådet inte helt enat.

Det starkaste argumentet mot, är att tekniken strider mot principiella förbudet mot genetisk modifiering av mänskliga könsceller, men trots det är de flesta i rådet positiva och menar att genbytet är så begränsat att det kan godkännas, eftersom det bara handlar om enbart mitokondrierna i cellerna och inte cellkärnans arvsmassa.

Kjell Asplund igen:

– Det finns tydliga avgränsningar mellen det här mitokondrie-DNA:t och kärn-DNA:t, så att det går att dra en fix gränslinje här, tycker en majoritet. En minoritet av rådet har tyckt att vi är ute på ett farligt sluttande plan.