Allt mindre skog på jorden

1:35 min

Världens skogsområden har minskat, det visar en stor sammanställning av satellitbilder från år 2000 och framåt. Men studien visar också att skogsarealen ökar i en del länder.

Det är en stor sammanställning av satellitbilder från år 2000 och framåt som visar att skogarnas yta har minskat rejält under perioden, men också återväxt har kunnat ses på vissa håll. Svensken Lars Laestadius, seniorforskare på den miljöpolitiska tankesmedjan World Resources Institute i Washington DC i USA, säger att studien är banbrytande i sin kombination av global skala och hög upplösning. Det är framförallt två länder som skiljer ut sig. 

– I Brasilien har avskogningen gått ner mycket kraftigt och i Indonesien så går den upp mycket kraftigt. I Brasilien är det en direkt effekt av framgångsrika åtgärder som regeringen har vidtagit. Baksidan av det myntet är att avskogningen har spridit sig till andra delar av Sydamerika, säger Lars Laestadius. 

I länder som Paraguay och Bolivia ökar avskogningen enligt studien, och med satellitbildernas höga upplösning där det går att se kalhyggen så små som en fotbollsplan, där syns också punktvis avverkning i Afrikas tropiker som tidigare inte varit synlig, och Zambia och Angola lyfts fram som länder där skogarna minskar mycket.  

Sen år 2000 så har den totala skogsytan i världen minskat med 1,5 miljoner kvadratkilometer, det motsvarar ytan på hela Mongoliet. Det här sker samtidigt som det talas allt mer om skogarnas värde, inte minst för att de tar upp koldioxid och begränsar klimatförändringarna. 

Kanske kan den här nya kartläggningen underlätta nya överenskommelser om skog på världens klimatmöten, säger Lars Laestadius, och det kanske till och med redan på det nu pågående mötet i Warszawa. 

– För första gången har världen tillgång till ett globalt system för skogsinventering, som är oberoende av ländernas egna skogsinventeringar, och det gör förhoppningsvis att man får lättare att komma överens i Warszawa om en global överenskommelse om att hantera skog och skogsförluster inom klimatarbetet, säger Lars Laestadius.