Miljöforskare vill höja statusen för skyddade områden

"Ge fler skyddade områden världsarvsstatus" - det skriver en internationell grupp miljöforskare i tidsskriften Science idag, i ett försök att skydda jordens biologiska mångfald.

Skyddade områden täcker redan tretton procent av jordens yta, men ofta har man inte inom området kapacitet att skydda de djurarter som bor där. Forskargruppen föreslår därför att 137 av dessa områden ska tas upp av FN:s världsarvskonvention och få status som världsarv, eftersom de då kommer täckas av ett mycket mer noggrant regelverk.  

De flesta av de här områdena ligger i tropiska skogsområden, ofta uppe i berg eller på öar. 

Forskargruppen anser att det är speciellt viktigt att skydda områden som är hem åt unika arter. 88 av områdena som de tagit upp är hem åt minst 95 procent av alla vilda djur som finns kvar av en art. 

Det finns redan idag vissa områden som är klassade som världsarv eftersom de är viktiga för bevarandet av arter, men ofta fokuserar de på de arter som är mest karismatiska. Forskargruppen vill att de istället ska tvingas fokusera på de arter som är mest unika för området.