Hormon styr hur snabbt maten passerar tunntarmen

Näringsupptaget i kroppen påverkas av hur snabbt maten passerar tunntarmen. ett hormon som styr hastigheten kan reglera hastigheten vilken kan öppna för nya mediciner,  det visar forskning vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Vid försök på möss har forskarna sett att födan passerar långsammare igenom tarmen om man tillsätter ett speciellt hormon. 

Forskarna tror att det här öppnar upp för behandlingar av bland annat undernäring hos människor. Men studierna är än så länge endast gjorda på möss och det krävs mer forskning för att se om det här också gäller människor.