Unika arkeologiska fynd i Blekinge

Sydskandinaviens rikaste järnålderslämning kan vara den som upptäckts vid Vång i Blekinge. Arkeologer har funnit guld och bronsföremål som tyder på att platsen kan ha varit en viktig centralort under järnåldern.  

Efter åratal av utgrävningar i Vång i Blekinge kan arkeologerna visa upp fynden. Bland  mycket annat har de funnit en silverskatt ifrån Vikingatiden, flera masker av brons ifrån romarriket och ett trettiotal guldföremål i form av små gubbar.

Enligt arkeologerna pekar det här på att människorna i området hade ett rikt handels och kontaktnät under tiden från Kristi födelse till Vikingatiden för 1000 år sedan.

– Fynden i Vång visar att platsen har varit väldigt viktig under järnåldern. Det är spännande att en bygd som inte finns omnämnd i historieskrivningen och numera är sömnig landsbygd kan poppa upp som en centralort under järnåldern. Fynd av guld från denna tid visar att människor i området tjänat som soldater i romerska armén. Här uppe i Norden har guldmynten som varit soldaternas betalning  gjutits om till inhemska föremål, till exempel små guldgubbar och guldgummor, skriver Björn Nilsson, arkeolog vid Södertörns högskola. i ett pressmeddelande.

Utgrävningarna och det arkeologerna funnit i Vång visar att människorna där sysslat med järnframställning, bronshantverk och tillverkning av pärlor. Forskarna menar att det tyder på att platsen varit betydligt mer än en boplats.

– Kanske har platsen använts som kultplats men ännu så länge kan vi bara spekulera. Det vi idag vet om platsen är att det varit en boplats under järnåldern, berättar Mikael Henriksson på Blekinge Museum och doktorand vid Södertörns högskola.