Hornhinnor från äldre donatorer fungerar bra

Hornhinnor som tas från donatorer i 70-årsåldern fungerar ofta lika bra som transplantat från yngre donatorer, enligt en amerikansk studie.

Hornhinnetransplantation den vanligaste formen av transplantationer. I Sverige görs omkring 600 operationer görs varje år.

I den nya studien slår forskarna fast att det inte är förenat med större risk för komplikationer med hornhinnor från äldre donatorer.

I Sverige påverkar inte den avlidna donatorns ålder den samlade riskbedömningen av donerad vävnad, enligt Anette Rickardsson, chef vid enheten som har ansvar för donationsfrågor och donationsregistret hos socialstyrelsen.

– Det handlar mer om smittorisker och i vilket skick hornhinnan är, säger hon.

Men i USA har det funnits motstånd hos ögonkirurger att använda vävnader som kommer från personer äldre än 65 år. Och där skulle resultatet kunna innebära att antalet möjliga donatorer ökar.

Referenser: Mannis et al. "The Effect of donor age on penetrating keratoplasty for endothelial disease: Graft survival after 10 years in the Cornea Donor Study." Ophthalmology, November 2013, DOI: 10.1016/j.ophtha.2013.08.026.

Lass JH et al. "Donor age and factors related to endothelial cell loss 10 years after penetrating keratoplasty: Specular Microscopy Ancillary Study." Ophthalmology, November 2013, DOI: 10.1016/j.ophtha.2013.08.044.