Storskaliga skydd mot vatten

1:56 min

I Göteborg träffas experter och forskare i morgon för att bland annat diskutera skyddsdammar mot havet och Göta älv och i Stockholm finns förslaget att täppa till sunden vid Vaxholm och Saltsjöbaden.

Sten Bergström, klimat- och vattenexperten på SMHI, förklarar hur skyddet för Göteborg är tänkt

-Det blir isåfall en damm tvärs över älven, utanför Göteborg bortom Älvsborgsbron med luckor som man kan öppna om det behövs

Det är idag svårt att säga när det kan bli aktuellt att bygga en skyddsdamm mellan havet och det till stor del lågt liggande Göteborg. Det kan dröja många decennier, kanske århundraden men redan idag stiger ibland havet så högt stt till exempel Södra Hamngatan vid en av kanalerna i centrala Göteborg översvämmas.

-Det mest kritiska är stormarna. Skulle det visa sig att stormarna blir värre måste man säkert göra nånting på kortare sikt, säger Sten Bergsström.

Men det är inte bara havet som hotar Göteborg utan även vattnet som kommer från Vänern genom Göta älv. När Vänern behöver tappas på vatten för att inte t ex bebyggelse runt sjön ska dränkas och det samtidigt är högt vattenstånd i havet blir det översvämningar i Göteborg.  Därför finns också tankar på en damm i älven ovanför Göteborg där Göta älv delar upp sig i Göta och Nordre älvar, en damm som gör att man vid behov kan leda allt vatten i älven genom Nordre älv, det vill säga utanför Göteborgs innerstad

Även på andra håll förs storskaliga lösningar fram för att på sikt skydda våra storstäder mot havet. I Stockholm är problemet att en periodvis ökande mängd från vatten från Mälaren måste ut i havet-  som  så småningom - kanske kommer att stiga så mycket att risken för översvämningar i huvudstaden blir överhängande. Men Sten Bergström och andra experter har tankar på en plan B även för Stockholm, att täppa till sunden vid Vaxholm och Saltsjöbaden och göra en insjö av det som idag är den innersta delen av Stockholms skärgård…

-Att flytta ut hela kontrollpunkten till Vaxholm, det vill säga att bygga några dammar där och ha slussar vid Vaxholm. Och då skyddar man dessutom de delar av Stockholm som ligger vid havet.

Redan idag händer det då och då att vindar pressar in stora mängder vatten in mot Göteborg, som till stora delar ligger  endats ett fåtal meter över Göta älv. I en framtid där havet stiger kanske en meter blir problemet förstås större.

Men hotet mot Göteborg kommer inte bara från havet utan även från älven, Göta älv, som avvattnar Vänern. Även från Vänern kan mer vatten förväntas i framtiden så därför kan det bli nödvändigt  bygga en damm där Göta och Nordre älvar delar sig, vid Bohus ungefär 1,5 mil norr om Göteborg

Och även Göta älvs vatten från Vänern hotar ibland Göteborg, när stora tappningar av Vänern måste göras, samtidigt som havsnivån är högre än normalt.

Mats Carlsson-Lènart
vet@sverigesradio.se