Barnen har sämre kondis än sina föräldrar

Barn över hela världen får allt sämre kondition. I genomsnitt har barnen 15 % sämre kondition än sina föräldrar vid samma ålder, enligt ny rapport.

Studien presenteras vid en konferens i USA av den australiensiske fysiologen Grant Tomkinson. Han och hans kollegor har sammanställt 50 studier från 28 länder från 60-talet fram till nu. Studierna är gjorda på barn i åldrarna 9-17 år, som har gjort olika slags löptester där de mätt konditionen.

För varje årtionde är den genomsnittliga konditionsförsämringen ca 5% och Sverige ligger förhållandevis bra till med bara motsvarande 1,6% sämre per årtionde.

Att konditionen sjunker betyder att risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar och för att komma åt det här krävs det bara en timmas fysisk aktivitet om dagen.

– Barn behöver röra på sig 60 minuter varje dag och då bör de använda de stora muskelgrupperna, som aktiveras av t ex löpning, simning el cykling, säger Grant Tomkinson.