Risk för kemikalieutsläpp i Ukraina

Ingen katastrof men fortfarande allvarligt

1:38 min

Det befarade utsläppet av mycket giftiga kemikalier till en flod i Ukraina, som vi berättade om i augusti förra året, har än så länge uteblivit. De hälso och miljöfarliga ämnen som finns i en gammal gruvdamm riskerar förvisso fortfarande att läcka ut och förstöra dricksvattnet för många människor men den dramatiska utveckling som förutspåddes tidigare tonas ner.

– It´s a very, very negative signal, sa Mikhail Malkov som jobbar med kemikalie och vattenfrågor åt FN i Ukraina, han var rejält omskakad när jag träffade honom i Kalush i västra Ukraina i Augusti. Han själv, forskare och myndighetspersoner var mycket oroliga för vad som skulle kunna hända om vattnet i den gamla gruvdammen i Kalush skulle läcka ut. 

Förutom att salthalten är extremt hög i vattnet, eftersom det har varit en gammal saltgruva, så finns där också dumpade kemikalier av olika slag, allvarligast är hexaklorbensen som då fanns både i vattnet och vid strandkanten till dammen. Hexaklorbensen är starkt cancerframkallande och räknas som ett av de giftigaste ämnena i världen. Och just när jag var där upptäckte man att vattennivån i dammen steg snabbare än vad man tidigare trott, på grund av trycket så skulle kemikaliesoppan då kunna tränga ut på andra sidan av dammen och läcka ut i en flod som försörjer miljontals människor med dricksvatten. 

Mikhail Malkov på FN trodde då att man bara hade ett par månader på sig att göra något åt problemet, men riktigt så illa var det inte konstaterar han nu. 

–Vattennivån har inte nått den kritiska punkt när det skulle kunna börja läcka ut, men nivån stiger fortfarande, säger han. 

Det finns planer på att förstärka marken mellan dammen och vattendraget, att anlägga konstgjorda dammar som kan fånga upp salt och kemikalier innan det man släpper vidare vattnet, men det är mycket osäkert om det finns pengar för det i nuläget. Däremot har man lyckats sanera delar av området på land, nära dammen, där det mycket giftiga ämnet hexaklorbensen tidigare låg helt öppet. Man har även grävt upp hundratals tunnor med det giftiga ämnet som dumpats olagligt några kilometer därifrån. 

– The toxic waste has been collected, berättar Mikhail Malkov.