FN:s klimatpanel: Världens länder är för saktfärdiga

FN:s klimatpanel, IPCC, varnar världens länder för att vara för saktfärdiga med åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser för att motverka den globala uppvärmningen.

Det här slås fast i en rapport som kommer att publiceras senare i år, men som nyhetsbyrån AP delvis har tagit del av.

I rapporten står det bland annat att utsläppen av växthusgaser i världen ökade i genomsnitt med 2,2 procent per år mellan 2000 och 2010, att jämföra med åren 1970-2000 då utsläppen ökade med 1,3 procent årligen.

IPCC konstaterar också att kostnaderna för att hantera klimatförändringarna kommer accelerera ju längre tiden går, åtgärderna för att komma tillrätta med problemen kommer också bli mer komplicerade och mer omfattande, enligt IPCC.