Bra lärare betyder mer än klassens storlek

1:40 min

Många studier visar att eleverna kan lära sig mer av att gå i en mindre klass. Samtidigt varnar forskarna för att mindre klasser tvärtom kan göra att eleverna lär sig ännu mindre, eftersom det kan vara svårt att rekrytera många bra lärare.

Både Socialdemokraterna och alliansen vill minska storleken på lågstadieklasserna. Men samtidigt varnar forskarna för att mindre klasser kan göra att eleverna lär sig sämre än i en stor klass.

Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, menar att man inte får förbise hur viktig en duktig lärare är för elevernas kunskaper.

– Det finns en annan faktor som är viktigare än klasstorleken och det är lärarnas kompetens. En betydligt mer kraftfull faktor. Ska man ha mindre klasser går det åt fler lärare, säger Jan-Eric Gustafsson.

Att lärarens yrkesskicklighet är viktigast för en god undervisning är väl belagt inom forskningen. Det finns bland annat en välkänd studie från USA där man satsade på mindre klasser. Fler lärare anställdes framför allt i socioekonomiskt svaga områden. Men eftersom de nyanställda lärarna var oerfarna gav satsningen ingen effekt på vad eleverna lärde sig.

Enligt de minskningar av klasserna som både Socialdemokraterna och alliansen vill göra kommer tusentals lärare det att behövas tusentals lärare. Redan idag saknas det behöriga lärare på många skolor.

Professor Jan-Eric Gustafsson ser i och för sig fördelar med mindre klasser men påpekar att satsningen också innebär en stor risk.

- Om resurserna går till mindre klasser så är det ett steg i rätt riktning. Men det bara under det förbehållet att det finns kompetenta lärare och det vi har stora problem med i Sverige, det är ju lärarbrist.

Mer om skolan i dagens Vetandets värld klockan 12.10 i P1.