Skolan och forskningen

I en serie program frågar Vetandets värld forskare hur de förklarar det svenska skolans sjunkande resultat. Det handlar bland annat om lärarrollens betydelse för elevernas kunskaper och friskolornas påverkan på elevernas resultat.