Magnetism redskap vid malariadiagnos

Malaria skördar betydligt fler dödsoffer varje år än ebola. Varje minut dör ett barn i världen i malaria,  och främst handlar det om barn i afrikanska länder enligt Världshälsoorganisationens, WHO:s, senaste uppskattning från 2012. Nu har ett nytt test för diagnos utvecklats. 

Enligt WHO dör ungefär 600 000 människor i världen av malaria varje år, och 90 procent av dödsfallen sker i afrikanska länder och drabbar framför allt barn under fem år. Det innebär enligt WHO att varje minut dör ett barn i malaria.

Ett problem har varit att kunna testa barnen för att ge dom rätt behandling. Men nu har forskare i Singapore utvecklat en ny sorts test som ska kunna vara lätt att frakta och inte kräva särskild utbildning, enligt en studie i Nature Medicine.

Det är genom att plasmodium falciparum, parasiten som leder till malaria, skapar något som liknar järn i blodet. Forskarna har utnyttjat den kunskapen och utvecklat en metod som spårar magnetism från järnet i blodet.

Än så länge behöver metoden testas mer för att bedömas som säker.

Referens: Weng Kung Peng et al" "Micromagnetic resonance relaxometry for rapid label-free malaria diagnosis" Nature Medicine 31 aug 2014,doi:10.1038/nm.3622