Första spadtaget till forskningsanläggningen ESS

Sveriges och Danmarks forskningsministrar möts i dag på en slätt norr om Lund. De ska gemensamt äntligen ta det symboliska första spadtaget till den europeiska materialforskningsanläggningen ESS. 


Anläggningen beskrivs som ett enormt mikroskop där neutroner i stället för ljus används för att studera olika material. Den kommer att hysa världens mest kraftfulla neutronkälla.

Kostnaden beräknas till närmare 17 miljarder kronor där värdländerna Sverige och Danmark svarar för nästan hälften.

Först i juli blev finansieringen helt klar sedan Tyskland som ett av femton så kallade partnerländer förklarat sig berett att stå för elva procent av kostnaderna. 
ESS är den just nu största pågående nysatsningen på forskningsinfrastruktur i Europa. När anläggningen nått full drift, enligt planen 2025, väntas den varje år ta emot mellan 2 000 och 3 000 forskare från hela världen.

(TT)