Koralldjur skapar vattenvirvlar

Koraller är inte alls så passiva i sitt födoinsamlande som man kan tro. Enligt en ny studie i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift, så styr korallerna sina små hårliknande spröt, så kallade cilier, på ett kontrollerat sätt. 

Man brukar betrakta korallrev, där de små koralldjuren sitter fastväxta med sina kalkskelett på underlaget, som helt beroende av att vattenströmmar sköter transporten till och från deras levnadsplats. Men när deras cilier rör sig skapar de virvlar i vattnet, som tillsammans kan bli så kraftiga att till exempel näringsämnen sugs närmare korallen och giftiga ämnen transporteras bort.

De små sprötens rörelser, och den effekt de har på omgivande vatten, studerade forskarna med hjälp av mikroskop som filmat i hög hastighet.

Korallernas cilier har många likheter med de små hårstrån som även högre djur har, till exempel de som vi människor har i luftvägarna och som hjälper till att transportera bort främmande partiklar.

Referens: Shapiro et al. Vortical ciliary flows actively enhance mass transport in reef corals. PNAS 1 september 2014. DOI: 10.1073/pnas.1323094111