Stort möte om framtida behandlingar av ebola

I morgon kommer 150 forskare, läkemedelsrepresentater, myndighet och etiker att träffas i Genève i Schweiz för att diskutera framtida läkemedel mot blödarsjukdomen ebola.

Det som finns på gång är fyra typer av behandlingar, och två typer av vacciner. Det handlar om amerikanska Zmapp som nu testats på sju drabbade, varav två har dött. En annan tänkbar behandling är det japanska influensamedicinen Favipiravir, som testats för ebola på möss, men annars tagits fram för att agera mot fågelinfluensa.

Säkerhetsstudier har inletts av TKM-Ebola, som visat skydd mot närbesläktade blödarsjukdomen Marburg, och det amerikanska BCX4430.

Ett av de två vaccinerna kommer snart att börja testas på friska människor.

I vanliga fall krävs att läkemedel först testas på friska personer för att upptäcka biverkningar och se om de överhuvudtaget skapar en reaktion i kroppen.

Men nu vill flera forskare att mindre men kontrollerade studier startas på plats i de eboladrabbade länderna. Andra forskare säger till tidskriften Nature att det är helt orealistiskt för sköterskor att ha tid att fylla i testformulär. Detta beroende på det hårda tryck som nu finns på sjukhusen i Guinea, Libera och Sierra Leone, skriver tidskriften Nature.