100 000 kan smittas av ebola

Betydligt många fler människor kan smittas av ebola än vad man hittills trott. Fler än 100 000 människor kan komma att drabbas.

Det visar nya matematiska beräkningar. Uppskattningen bygger på att åtgärderna mot smittspridningen inte trappas upp, enligt en artikel i tidningen Science Insider.

Det är en amerikansk matematiker vid Northeastern University in Boston som har tagit fram beräkningarna. Allt fler tror nu att många fler kommer drabbas av ebola och att Världshälsoorganisationens uppskattning på 20 000 är en underskattning.

Beräkningarna visar att det är liten chans att smittan sprids utanför Västafrika, men att risken blir större i takt med att epidemin blir större.